Recruitment consultants for the technology sector Michael Hoppenburg:
"Our experience for your success"
We create the perfect team mix Tips for managing the GenY by Frances Döbelt Having the best candidates in mind
 

Impressum


Odpowiedzialny za zawartość tej strony internetowej:

Michael Hoppenburg, prezes

HR Personal Consulting GmbH
Mendelssohnallee 7
01309 Dresden, Germany

Telefon +49 351 31281-0
Telefax +49 351 31281-10

HRB 19932, Amtsgericht Dresden
UstId DE216673135

 

Wyłączenie z odpowiedzialności
Ten tekst reklamowy został sporządzony z największą starannością i pieczołowicie sprawdzony. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za  aktualność, poprawność, kompletność i jakosć zamieszczonych informacji. Wydawca wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, powstałe  w wyniku użycia lub nieużycia prezentowanych informacji lub poprzez użycie informacji błędnych lub niekompletnych, o ile po stronie wydawcy nie można udowodnić działania umyślnego lub powstałego przez dużą niedbałość.

Ochrona danych osobowych
Udostępniane przez Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach zapytania będa przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Wydawca zapewnia, że wszelkie dane będą traktowane stosownie do wytycznych odnośnie ochrony danych osobowych. Wydawca zwraca uwagę, że ze względów technicznych wgląd w przekazane dane przez osoby trzecie nie jest wykluczony. Przekazanie danych następuje w związku z powyższym  na ryzyko użytkownika.

Odnośniki i linki
Wydawca oświadcza wyraźnie, że w momencie zamieszczenia linków do obcych stron internetowych nie rozpoznano na nich nielegalnych zawartości. Na aktualną i przyszłą zawartość jak i na prawo autorskie do wskazanych stron wydawca nie ma wpływu. Z tego względu dystansuje się do wszelkich zawartości wskazanych stron, które uległy zmianie po zamieszczeniu linku. Za nielegalną, błędną lub niepełną zawartość  a szczególnie za szkody, które powstaną z użytkowania bądź nieużytkowania prezentowanych w ten sposób informacji odpowiada oferujący daną, wskazaną w linku, stronę.

Pisownia
Ze względu na lebszą czytelność w tekstach oraz na stronie internetowej przeważa gramatyczna męska forma  również w odniesieniu do form żeńskich.
 

 

News

HR PC posiada certyfikat Profiles International, wiodącej firmy w dziedzinie Online-Profiling. Zestandaryzowane testy Profile XT® mierzą indywidualny potencjał (obecnego lub przyszłego)pracownika w zakresie jego umiejętności kognitywnych, personalnych i motywacyjnych.
Nowości z HR Personal Consulting

Rekrutacja za pomocą XING & Co. – ograniczony sukces
W krajach niemieckojęzycznych sieci społecznościowe nadają się jako narzędzia rekrutacyjne nadal tylko pod pewnymi warunkami
przeczytaj sprawozdanie.