Recruitment consultants for the technology sector Michael Hoppenburg:
"Our experience for your success"
We create the perfect team mix Tips for managing the GenY by Frances Döbelt Having the best candidates in mind
 

Executive Search / Rekrutacja

Znajdujemy najlepszych!

Myślenie i działanie zorientowane na rozwój przedsiębiorstwa na każdym poziomie jest dzisiaj potrzebne bardziej niż kiedykolwiek . A jednak managerowie i pracownicy o odpowiednich umiejętnościach są rzadkością.Pomożemy Państwu zidentyfikować najlepszych kandydatów na rynku!

Dzięki proaktywnemu poszukiwaniu talentów i pracowników, którzy już mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w kluczowych branżach, zarówno w poprzez executive search jak tradycyjną rekrutację docieramy do ścisłego grona „topowych“ kandydatów. Dzięki naszej specjalizacji w brażach Cleantech i Hightech oraz naszej dogłębnej wiedzy o środowisku pracy kandydatów jesteśmy w stanie szybko reagować na potrzeby naszych klientów.

  • Na podstawie konkretnej analizy potrzeb opracowujemy wspólnie z Państwem optymalną strategię poszukiwań w celu obsadzenia Waszych wakatów.
  • Za pomocą rożnorodnych instrumentów researchu identyfikujemy kandydatów o oczekiwanych kwalifikacjach (headhunting).
  • Dokonujemy za Państwa celowej preselekcji porzez przeprowadzenie kompletnego procesu rekrutacji: dokładne, dyskretne i absolutnie obiektywne sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych, wywiady telefoniczne i bezpośrednie, sprawdzenie referencji.
  • W razie potrzeby oferujemy assesment osobisty, „szyty na miarę”.
  • Wskazujemy najbardziej optymalne alternatywy Państwa decyzji personalnych i wspieramy cały proces aż po zawarcie umowy o pracę, a w miarę potrzeby również dłużej.

Zapraszamy do kontaktu – czekamy na Państwa!

 

 

News

HR PC posiada certyfikat Profiles International, wiodącej firmy w dziedzinie Online-Profiling. Zestandaryzowane testy Profile XT® mierzą indywidualny potencjał (obecnego lub przyszłego)pracownika w zakresie jego umiejętności kognitywnych, personalnych i motywacyjnych.
Nowości z HR Personal Consulting

Rekrutacja za pomocą XING & Co. – ograniczony sukces
W krajach niemieckojęzycznych sieci społecznościowe nadają się jako narzędzia rekrutacyjne nadal tylko pod pewnymi warunkami
przeczytaj sprawozdanie.